This is a free Purot.net wiki
Pages

  • View:

Yhteistyöprosessi

 

Mikkelin nuorten työpajan ja yritysten välinen yhteistyöprosessi on jaettu nyt kehitysvaiheessa karkeasti viiteen yleiseen vaiheeseen. Yhteistyöprosessi tarkoittaa käytännössä niitä päävaiheita, jotka käydään läpi yhteistyön aikana alasta, toteutustavasta tai toteuttavan tehtävän laajuudesta riippumatta. Käy vapaasti ideoimaan ja keskustelemaan kuhunkin kohtaan liittyvistä ajatuksista klikkaamalla vaiheen numeroa tai nimeä.

Jos sinulla on idea tai kommentti liittyen yhteistyöprosessiin yleensä, voit keskustella siitä tämän sivun oikeassa reunassa olevassa keskusteluosiossa.


Markkinointi ja Viestintä

Markkinoinnin tavoitteena on lisätä yrittäjän tietoa työpajan toiminnasta ja toisinpäin. Hyvä viestintä on tärkeää koko prosessin ajan nuoren, ohjaajan ja yrittäjän välillä sekä ulospäin, mutta erityisesti se helpottaa yhteistyön aloittamista.


Sopimuksen tekeminen

Sopimuksessa sovitaan työn toteuttamisesta kokonaisvaltaisesti kaikkien osapuolten kannalta. Sekä nuoren että yrityksen tavoitteet ja tarpeet otetaan huomioon ja niistä sovitaan ennen työn aloittamista. Sopimukseen kirjataan tiedot esimerkiksi yhteistyön aikataulusta ja vastuista.


Työn aloittaminen

Työn toteuttaminen aloitetaan työpajan toimesta, johon voi kuulua valmistelevina toimenpiteinä esim. materiaalitilaukset. Työn aloittaminen vaatii kaikilta osapuolilta tehtävään ja aihealueeseen perehtymistä.


Työn tekeminen

Työn toteutus tapahtuu työpajalla nuorten ja ohjaajien yhteistyönä, mutta myös yrittäjällä on tärkeä rooli työn ohjaamisessa koko ajan haluttuun suuntaan.


Työn luovutus

Työn lopputulos luovutetaan yritykselle ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Myös nuoren uusien taitojen oppimisen tuloksia tarkastellaan työn luovutuksen yhteydessä.

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

@anonyymi Ainakin silloin kun minä olin pajalla, töitä oli niin paljon, että yhteistyö projektia olisi ollut hankala toteuttaa.
anonymous   (15.12.2011 17:51)
 

Tässä taidetaan pyrkiä tekemään sopimuksia yrityksen ja yksilön kesken, mutta mikä estää yhteistyön yrityksen ja pajan välillä? Tällöin projektit voisivat olla kunnianhimoisempia ja ehkä sitä kautta saada enemmän kaivattua julkisuutta.
anonymous   (15.12.2011 13:28)
 

@anonyymi Mitä tarkoitaa skenaario?

Sivistyssanakirjan mukaan:
1. Elokuvakäsikirjoitus
2. Laaja toimintasuunnitelma, hahmotelma
3. Tiettyihin olettamuksiin pohjautuva ennuste

Tässä tapauksessa kyseessä oli "huono" ennustus, joka toivottavasti ei toteudu kenenkään kohdalla.
Myös kysymysten linkit on nyt muokattu oikeisiin osoitteisiin.
varttiadmin varttiadmin   (12.12.2011 14:08)
 

Piti vasta päivän 30.11. kysymykseen mutta pomppasi tänne - ei ummarra tata outo juttu.

Mitä tarkoitaa skenaario?
anonymous   (08.12.2011 15:34)
 

Markku: "En oikein luota pajaohjaajan tai työvalmentajan realistisiin mahdollisuuksiin toimia suosittelijana..."

Jotta voi luottaa toisen näkemykseen jostain asiasta (joka vaatii kuitenkin tulkintaa), niin kyllä se luottamus pitää ansaita. Siitähän se yhteistyö sitten lähtee. Työnantaja tekee aina ja pitääkin tehdä päätökset rekrytoinneista oman harkinnan mukaan, mutta varmaan siinä kuten muissakin asioissa, muiden näkemyksistä voi olla hyötyä. Työpaja on kuitenkin paikka, jossa ihmiset joutuvat tekemisiin toistensa ja erilaisen tekemisen kanssa. Kyllä se jonkinlaiset mahdollisuudet antaa kertoa tätä lisätietoa.
pekkapatama   (05.12.2011 15:18)
 

En oikein luota pajaohjaajan tai työvalmentajan realistisiin mahdollisuuksiin toimia suosittelijana. Kyllä työnantajan tulee itse tehdä valinnat, sen yhteistyön pohjalta jonka hän on pajalla käydessään ja projektien edetessä saanut. Luulen, että silloin valintaan ei pääse vaikuttamaan liikaa muut kuin ammatilliset ja tieto/taidolliset seikat. Kun yhteistyötä työnantajan kanssa on tarpeeksi, hän kyllä huomaa ja osaa ottaa sen juuri hänen yritykselle tarpeellisen ihmisen, ilman ohjaajan tai työvalmentajan vaikutusta valinta tilanteessa.
Markku   (05.12.2011 09:24)
 

Aina ei pääse työpajoilla tekemään juuri sitä, missä se oma asiantuntemus on osoitettavissa parhaiten. Silloin kannattaa miettiä, mitä muuta voi osoittaa. Tässä myös ohjaajan panos on tärkeä. Oma-aloitteisuutta, tiimityötaitoja, vastuullisuutta, näppäryyttä, ohjeiden ymmärtämistä, dokumentointia.. esim. näitä taitojahan voi todentaa muutenkin kuin suorassa elektroniikka-asentamisessa.
pekkapatama   (28.11.2011 15:03)
 

Elektoriikka-asentajalle voi suositella Mikropajaa.
Siellä pääsee ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamista työpajalla Rokkalassa sekä työkeikolla Mikkelin seudulla.

Hae Työpajalle!
sippo_seurujarvi   (25.11.2011 18:22)
 

Minulla on elektroniikka asentajan koulutus ja jos olen ymmärtänyt oikein, teillä ei ole pajatoimintaa minun alalleni. Onko nyt niin, ettei minun koulutuksella ole asiaa tämän kaltaisiin yhteistyö projekteihin yritysten kanssa?
anonymous   (25.11.2011 13:45)
 

????
anonymous   (24.11.2011 08:28)