This is a free Purot.net wiki
Pages

 • View:

Workshopin tuotokset

Yhteiskehittämisen avanneessa workshopissa 10.11.2011 ideoitiin kolme erilaista Mikkelin työpajan ja yritysten välisen yhteistyön toteuttamisen konseptia.

 

Jos sinulla on jokin ajatus, idea (iso tai pieni) tai kommentti liittyen työpajan ja yritysten yhteistyön kehittämiseen niin kerro se sivun oikeassa reunassa olevassa keskusteluosiossa!

 

Idea 1: Alihankinta

Tässä konseptissa pääideana on, että Yritys voi tilata työpajoilta tietyn työsuorituksen, tuotteen tai toteutuksen. Alihankintakuviossa Ohjaajalla on merkittävä rooli tiedonvälittäjänä, aikataulujen yhteen sovittajana ja koko yhteistyön toteutumisen vetäjänä. Töiden tavoitteiden on oltava sidoksissa Nuoren työpajajaksolle asetettuihin tavoitteisiin.

Ohjaaja valitsee tehtävään sopivat Nuoret ennen yhteistyön aloittamista osaamisprofiien avulla. Alinhankintakonseptissa korostuu yhteistyön ja hyvän tiedon kulkemisen rooli: Nuori ja Ohjaaja ovat yhdessä työstämässä asiaa eteenpäin ja Yritys vastaa työtä tehdessä nouseviin kysymyksiin ja osallistuu keskusteluun työn eri vaiheissa.

 

Alihankinta-ryhmän ideat

 • Alihankintatyöt
 • Alihankinta työvaiheet
 • Alihankinta: tarvelähtöisyys, tietokantasovellus à seuraa varastosaldoa
 • Käsityö/taidetuotteiden alihankintatyö
 • Otetaan talvirenkaita korjaamoiltakin talvisäilytykseen (vallataan ensin nuo isot varastotilat tuosta pihanperältä)
 • Markkinointitapahtumat (järjestely, materiaalityöstö)
 • Työpajat tiedoksi yrityksille
 • Ammatillisen osaamisen lisääminen
 • Tuotetaan pientuotteita alan yrittäjille myyntiin (linnunpöntöt, kynnysmatot, ?)
 • Alihankintatyö pienyrittäjälle paljon parempi kuin tehdasmainen
 • Osien/ sarjojen valmistus puu-metalli pajoilla
 • Pajalaisia yrityksiin keikkahommiin
 • Keikkatyöt (kiireapu)
 • Mahdollisuus haastaviin tehtäviin (gurut)
 • Informaatio 

 

Idea 2: Hautomo

Hautomoidean kohderyhmänä ovat erityisesti motivoituneet Nuoret. Hautomo toimii rekrytointikanavana, jonka kautta Nuori saa referenssejä, suosituksia sekä palautteen OhjaajaltaYrityksen tehtävä on määrittää vaatimustaso sekä miettiä toimeksianto ja tarpeet tarkasti ennen yhteistyön aloittamista ja oman toimialan kautta. Sekä Nuoren että Yrityksen työn toteuttamista ja lopputulosta tarkastellaan molemmin puolin.

Hautomo-ryhmän ideat

 • Yrittäjien ja pajalaisten haaveiden/haasteiden yhteen saattaminen jollain muodolla
 • Työpajan profiili à nuorille
 • Pajalaisia mukaan laajempiin projekteihin
 • Asiakaspalvelukokemus
 • Harjoittelun siirto pajalta yritykselle (te-hallinto)
 • Harjoittelu (orientaatiokurssit)
 • Harjoittelun siirtäminen pajajaksosta yritykselle itselleen
 • Ennen työharjoittelua työpaikassa. Pajan työharjoittelu tukemaan juuri työpaikassa tarvittavia taitoja
 • Aktiivista hakeutumista ompelijoiden yrityksiin harjoitteluun à erikoistuminen korjausompeluun
 • Osa päivistä pajapäiviä, osa työpäiviä yrityksessä
 • Yrityksissä suoritettavat työjaksot
 • Tehtävä perusvalmiudet kuntoon

 

Idea 3: Kummitoiminta

Kummitoiminta-ajatus pitää sisällään monia mahdollisuuksia: se voidaan yhdistää hautomoajatukseen, tiettyyn pajakokonaisuuteen tai Yritys voi toimia yksittäisen opiskelijan kummina. Erityisen tärkeää on YrityksenOhjaajan ja Nuoren välinen kolmikanta yhteistyö eli verkostoituminen ja tiedonvälitys pajan ja yrityksen välillä.

Työpaja ja kummiyritys voisivat viestiä toiminnastaan yhdessä ja tukea toisiaan esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä ja palveluiden kehittämisessä. Kummitoiminnan kautta Nuoret voisivat toimia laajassa joukossa työllistävässä Yrityksessä ja poimia sieltä parhaita toimintatapoja sekä levittää niitä eteenpäin muille.

Kummitoiminta-ryhmän ideat

 • Kummitoiminta
 • Kummitoiminta: yritys tarjoaa työtehtäviä ja mahdollisia resursseja
 • Yrittäjien vierailut pajalla
 • Yrittäjien pitämiä luentoja työelämästä/vaatimuksista
 • Vapaamuotoinen tutustumisilta/ -iltoja myös asiaa sivussa
 • Kummiyritys: yritysvierailut
 • Oppitunnit yrityksiltä = houkutteita
 • Myyntiyhteistyötä: myyjäistapahtumien/messujen kanssa (à selätetään de minimis!)
 • Tutustumiskäynnit
 • Yrityksen työharjoittelu
 • kiireapu yritykseen
 • Tiedotusapu yritykseen
 • Yrityksen teemapäiviä
 • Jonkinlaisen starttijakson jälkeen yrityskummi
 • Molemminpuolinen kanssakäyminen, tavoitteena yhteinen hyvä. Nuori hyötyy, yrittäjä hyötyy
 • Työtehtävät?
 • Tutustumiskäynnit
 • Saada myös yrityksistä tietotaitoa käyttöön
 • Perehdytyskansio (ja toiveet)
 • Yritysten teemapäiviä, oravat ym.
 • Tarjotaan koulutuspalvelujamme halukkaille ulkopuolisille (palvelukoulutus, viestintä tietoiskut)
 • Tiedotusvälineille tuloksista yhteinen tiedote yritys/paja

 

Konseptien jatkokehittäminen ja uusien konseptien ideointi tapahtuu kirjoittamalla kommentit, ideat, ajatukset ja mietteet oikean sivun keskustelukenttään. Jos ideasi liittyvät tarkemmin yhteistyön vaiheisiin, pääset kyseisen vaiheen sivulle helpoiten klikkaamalla vaihetta tämän sivun vasemman laidan Sivukartta-valikosta.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.