This is a free Purot.net wiki
Pages

  • View:

Arviointi

VAT-ARVIOINNIN TYÖKÄYTÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TYÖPAJOILLA

 

Arviointikysymysten valinta:

Valitse asiakas

Klikkaa ”Perustiedot”

Kohta ”Osoitinryhmät”:  Klikkaan kerran joko ”Laaja” (arvioit, että valmentautujalla on enemmän tuen tarvetta) tai ”Suppea” (vähemmän tuen tarvetta) niin valinta siirtyy oikeanpuoleiseen tyhjään ruutuun (molempia ei voi valita). Tämän jälkeen voit tehdä arvioinnin.

 

Nyt lähdemme liikkeelle kahdella arviointipatteristolla: laaja ja suppea. Laajaa käytetään niiden valmentautujien kanssa, joilla on runsaasti kuntoutumisen ja valmennuksen tarvetta, suppeaa taas käytetään niiden valmentautujien kanssa, joilla haasteita on sillä hetkellä vähemmän.

Kun kokemusta karttuu ja näkökulma sitä kautta VATin hyödyllisyydestä avartuu, voimme työstää arviointipatteristoja vielä erikseen esimerkiksi päide- ja mielenterveyskuntoutujien tai oppimisvaikeuksien kanssa kipuilevien nuorten tarpeisiin (mitä kaikkia muita ryhmiä keksimmekään J). Mutta nyt lähdetään näillä kahdella liikenteeseen.

Sellaista, mistä ei ole kokemusta ei voi arvioida. Sehän on selvää. Tästä syystä valmentautujaa arvioitaessa tulee rohkeasti käyttää ”Ohita” –painiketta silloin, kun tietoa ei ole. MUTTA: arviointia tehdessä ei kannata lukkiutua työvalmentaja/yksilövalmentaja –poteroihin, vaan arvioinnissa voi käyttää tervettä järkeä ja yleensä pajamaailman avaavia monia mahdollisuuksia tehdä havaintoja (”ohimennenkeskusteluista” yhteisiin teemapäiviin ja palavereihin). Tästä syystä VAT-arvioinnissa työ- ja yksilövalmentajat voivat arvioida myös sellasia osoittimia, jotka eivät varsinaisesti kuulu heidän tehtävänkuvaansa.

 

Suppean arvioinnin kysymykset alla tiivistetysti (yhteensä 20 monivalintaa):

 

 

 

b 1262 - Työaikojen noudattaminen

 
 

 

b 1262 - Työohjeiden noudattaminen

 
 

 

b 1262 - Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

 
 

 

b 1260 - Ryhmässä oleminen

 
 

 

b 1262 - Poissaolojen ilmoittaminen

 
 

 

b 1301 - Motivaatio työn tekemiseen

 
 

 

b 1301 - Tyytyväisyys elämään

 
 

 

b 1400 - Keskittyminen rauhattomassa työympäristössä

 
 

 

b 1522 - Pelkotilat työskentelyn aikana

 
 

 

b 1644 - Omien taitojen tunteminen

 
 

 

b 1641 - Oman työskentelyn suunnittelu

 
 

 

d 2303 - Rutiinien sieto

 
 

 

d 2400 - Vastuun ottaminen työstä

 
 

 

d 2401 - Työstä johtuvan paineen hallinta

 
 

 

d 2401 - Epäonnistumisen sieto työssä

 
 

 

d 5702 - Päihdekäyttö

 
 

 

d 7203 - Asiakaspalvelu

 
 

 

d 7202 - Palautteen vastaanotto työstä

 
 

 

d 7202 - Työssä odotettavat käytöstavat

 
 

 

d 7402 - Työyhteisöön sopeutuminen

 

 

Laajan arvioinnin kysymykset alla tiivistetysti (yhteensä 43 monivalintaa):

 

 

 

b 1262 - Työturvallisuusohjeiden noudattaminen

 
 

 

b 1262 - Työohjeiden noudattaminen

 
 

 

b 1262 - Työaikojen noudattaminen

 
 

 

b 1266 - Usko omaan työllistymiseen / koulutukseen pääsyyn

 
 

 

b 1262 - Työpaikan järjestyksessä pitäminen

 
 

 

b 1262 - Poissaolojen ilmoittaminen

 
 

 

b 1265 - Asennoituminen omaan elämään

 
 

 

b 1266 - Luottamus osaamiseen työssä

 
 

 

b 1266 - Itsensä arvostaminen

 
 

 

b 1260 - Ryhmässä oleminen

 
 

 

b 1266 - Usko kykyyn vastata omasta elämästä

 
 

 

b 1301 - Motivaatio työn tekemiseen

 
 

 

b 1301 - Halu muuttaa elämäntilannetta

 
 

 

b 1300 - Psyykkinen työssä jaksaminen

 
 

 

b 1301 - Kiinnostus kouluttautumiseen

 
 

 

b 1301 - Tyytyväisyys elämään

 
 

 

b 1300 - Yleinen vireystila

 
 

 

b 134 -   Nukahtaminen ja unen määrä

 
 

 

b 1400 - Keskittyminen rauhattomassa työympäristössä

 
 

 

b 1521 - Yksin oleminen vapaa-aikana

 
 

 

b 1522 - Pelkotilat työskentelyn aikana

 
 

 

b 1521 - Jännittäminen

 
 

 

b 1521 - Itkuisuus

 
 

 

b 1520 - Mieliala työssä

 
 

 

b 1641 - Oman työskentelyn suunnittelu

 
 

 

b 1641 - Toiminnan sujuvuus

 
 

 

b 1643 - Työpaikalla tapahtuviin muutoksiin sopeutuminen

 
 

 

b 1644 - Omien taitojen tunteminen

 
 

 

d 2203 - Ryhmätyötaitojen hallinta

 
 

 

d 2303 - Rutiinien sieto

 
 

 

d 2401 - Epäonnistumisen sieto työssä

 
 

 

d 2401 - Työstä johtuvan paineen hallinta

 
 

 

d 2400 - Vastuun ottaminen työstä

 
 

 

d 3508 - Vapaamuotoinen keskustelu

 
 

 

d 3508 - Työasioista keskustelu

 
 

 

d 5702 - Päihdekäyttö

 
 

 

d 7203 - Asiakaspalvelu

 
 

 

d 7202 - Palautteen vastaanotto työstä

 
 

 

d 7200 - Tutustuminen uuteen työtoveriin

 
 

 

d 7203 - Työpaikan sosiaalisten sääntöjen noudattaminen

 
 

 

d 7402 - Työyhteisöön sopeutuminen

 
 

 

d 7400 - Suhde esimiehiin

 
 

 

d 9204 - Vapaa-aikana jaksaminen

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.