This is a free Purot.net wiki
Pages

 • View:

Kuntoutussuunnitelma

VAT-KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖKÄYTÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TYÖPAJOILLA

 

ASIAKKAAN TIEDOT –välilehti

 • ”Tavoitteet” –kenttään merkitään työpajajaksolle asetetut tavoitteet. Kentän tiedot kopioidaan sellaisenaan seuraavan ”Tavoitteet” –välilehden kenttään ”Kuntoutumisjaksolle asetetut tavoitteet” 
 • ”Muu verkosto” –kenttään merkitään muiden keskeisten yhteistyötahojen (organisaatio, nimi ja puhelinnumero) lisäksi myös valmentautujan työvalmentajan nimi ja puhelinnumero. Keskeinen yhteistyötaho on mm. lähettävä taho.
 • ”VAT, kuntoutusjakson alku” –kenttään kohtaan ”Päivämäärä” merkitään valmentautujan pajajakson alkamispäivä
 •  ”Lisätietoja” –kenttään merkitään
  • valmentautujan olemassa olevat hoitosuhteet (esim. A-klinikka- tai Olkkarikäynnit)
  • tiedossa olevat sairaudet, jotka vaikuttavat työpajajaksoon (työtehtävien suunnittelu ja työturvallisuus, esim. epilepsia)
  • oppimisvaikeuksista kertovat diagnoosit (esim. asperger)
  • sosiaaliseen osallisuuteen liittyvät asiat (paniikkihäiriö)
  • kohtaan merkitään myös pajajakson aikana aloitetut säännölliset hoito/kuntoutuskäynnit (esim. fysioterapia)

 

TAVOITTEET –välilehti

 • ”Kuntoutumisjaksolle asetetut tavoitteet”  -kentän tiedot kopioidaan suoraan ”Asiakkaan tiedot” –välilehdeltä
 • ”Suoriutumista haitanneet tekijät - minkälaisia vaikeuksia ja missä tehtävissä” –kenttään merkitään sellaiset asiat (esim. päihteidenkäyttö, oppimisvaikeudet, asunnottomuus), jotka ovat lähimenneisyydessä vaikuttaneet kielteisesti valmentautujan suoriutumiseen (esim. työkokeilu keskeytynyt liiallisen päihteidenkäytön seurauksena)
 • ”Muu valmennusta tukevaa toimintaa (esim. harrastukset)” –kenttään merkitään sellainen toiminta ja osallistuminen, joka tukee osaltaan pajajaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumista, mutta on lähtökohdiltaan valmentautujan oman aktiivisuuden ja kiinnostuksen varassa (siis eri asia, kuin ”Asiakkaan tiedot” –välilehden kenttä ”Muu verkosto”). Tällaisia toimintoja voivat olla esim. Olkkarin harrasteryhmässä käynti, AA-ryhmä tai koiran kanssa lenkkeily.
 
 

VÄLIARVIOT –välilehti

 • Jokainen alku-, väli- ja päättöarviointikeskustelu kirjataan omaksi ”Väliarviointi” -laatikoksi,  samoin verkoston kanssa käydyt keskustelut (esim. keskustelu MT-toimistossa – sisältöjen kirjauksessa tietenkin ammatillisuutta kunnioittaen). Nyt sovittiin, että yksilövalmentajat tekevät oman ”laatikon” myös jokaisesta valmentautujan kanssa käydystä, yksilövalmennuksellisesti merkityksellisestä keskustelusta. Jatkossa pohditaan myös yhden ”laatikon” rakentamista niin, että yksilövalmennukselliset keskustelut olisivat siinä lyhyesti rullattavissa, uusin ylimpänä. Mutta tähän palataan mahdollisesti myöhemmin.
  • JOS yksilövalmentaja saa valmentautujan kanssa keskustellessaan tietoonsa sellaista asiaa, joka vahvasti vaikuttaa myös työtoiminnan suunnitteluun, kehottaa yksilövalmentaja työvalmentajaa katsomaan VATtia tai antaa tiedon muulla tavoin työvalmentajan käyttöön. Keskusteluissa ja tiedon talon sisäisessä tiedonkulussa tulee painottaa yhteistyötä ja molemminpuolista luottamusta!

 

JATKOSUUNNITELMA ja YHTEENVEDOT –välilehdet

 • Täytetään vasta, kun jakso(t) työpajalla todella päättyy (ei ensimmäisen ja sitä seuraavan jatkosopimuksen/jatkosopimusten välillä)

 

KUNTOUTUSSELOSTE-välilehti

 • Ei ole meillä käytössä eli siihen ei tehdä merkintöjä

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.