This is a free Purot.net wiki
Pages

  • View:

Yhteiskehittämisen periaatteet

Osallistu ja vaikuta! Anna äänesi kuulua yhteisen tavoitteen hyväksi.

Yhteiskehittäminen tarjoaa läpinäkyvän vaikutuskanavan eri osapuolille (asiakkaille, yrityksille, kuntalaisille ja muille sidosryhmille) osallistua organisaation tarjoaman palvelun kehittämiseen. Palveluja kehitetään käyttäjien näkökulmasta ja heitä osallistaen.

Yhteiskehittämiseen kuuluu olennaisena osana kaikille osapuolille yhteiset vuorovaikutteiset tilaisuudet ja yhteinen verkkoalusta kehitettävän kohteen ideointiin ja tulevaisuuden kuvan muodostamiseen.  Osallistujat voivat ideoida, kertoa mielipiteitään ja antaa asiantuntemustaan yhteisen tavoitteen hyväksi. Yhteiskehittämisen vaiheita ovat: Ideointi annetusta aiheesta, valinta/äänestys parhaimmista ideoista, yhteinen ehdotus toteutettavasta mallista, mallin konkretisointi (prototypointi) sekä arviointi.    

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.